Bijzondere bijstand den bosch

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. De bijzondere bijstand wordt in de vorm van een renteloze geldlening verstrekt in de gevallen die genoemd worden in artikel 4 tweede lid . Als u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u zelf niet kunt betalen, kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen.

Voor rechtshulp moet u eerst naar het Juridisch Loket in Den Bosch. Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra of hoge kosten. Dit kan een oplossing zijn als u een laag inkomen heeft, de kosten niet zelf . Gemeente Den Bosch zet bijzondere bijstand in voor vergoeding zorg.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft net als andere grote steden in . Overwegen dat het wenselijk is kaders vast te stellen waarbinnen bijzondere bijstand kan worden verleend;. Gelet op artikel 4:lid van de Algemene wet . Via de Gemeente Den Bosch is het mogelijk om een ‘Bijzondere Bijstand’ aan te vragen voor activiteiten. Hierbij ontvangt men vergoedingen tot maximaal €125 . Dan kunt u hier terecht voor antwoord op vragen omtrent bijstand: algemene bijstand (een bijstandsuitkering),; bijzondere bijstand . Misschien heeft u dan recht op een bijdrage uit de bijzondere bijstand.

In het Informatieblad bijzondere bijstand Capelle aan den IJssel (pdf, 15KB) vindt . Soms kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van duurzame gebruiksgoederen.

U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden . De gemeente kan hebben bepaald dat zij u toch bijzondere bijstand geeft voor bepaalde kosten. Dat heet buitenwettelijk begunstigend beleid: . U kunt online een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand. U moet dan wel aan de voorwaarden voor algemene bijstand voldoen.

Wanneer kan ik bijzondere bijstand krijgen? Als u, als gevolg van bijzondere omstandigheden, noodzakelijk, extra uitgaven hebt, die u niet zelf kunt betalen en u geen of slechts een gedeeltelijke . Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Den Bosch. Deze bijzondere bijstand hoeft u niet terug te.

Medewerker Bijzondere Bijstand vacatures op Indeed.