Bijzondere getallen

Spring naar Bijzondere getallen – Er zijn getallen met speciale eigenschappen. Neem een willekeurig decimaal geschreven getal van cijfers. Dat is ook een speciale eigenschap, dus dit getal is toch bijzonder!

In bijna elke cultuur kent men een bijzondere symbolische betekenis toe aan bepaalde getallen en cijfers. Zo zien veel mensen het getal als het gekkengetal . Niet alleen het bedrag dat je moet betalen wordt weergegeven met getallen, ook de barcodescanner maakt gebruik van bijzondere eigenschappen van een . Wiskunde in beeld gebracht, bijzondere getallen menu.

Rekenen met dit ‘cyclische’ getal leidt tot uitkomsten waar je . De reeks 1428is bijzonder omdat hij zich bij vermenigvuldiging dezelfde getallen behoudt in dezelfde volgorde. Na dit hoofdstuk beschik je over het bijzondere inzicht dat complexe getallen . Deze bijzondere eigenschap volgt uit de meest bijzondere getallen, de priemgetallen. Studium Generale Twente vroeg me om een lezing te geven over de bijzondere getallen e, pi en i. Het resultaat kun je hieronder terugzien!

Bijzondere getallen Oneindig (als getal) TomVerhoeff Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Wiskunde en Informatica Oneindig Bijzondere getallen Er . Vandaag had ik ineens de drang om weer even in te loggen op Babybytes. Zo kijk ik er dagen niet op, en dan ineens weer .

Na de ontdekkingsreis moesten de getallenverzamelingen en de bijzondere getallen gepresenteerd worden. Er zijn nog meer bijzondere getallen in de TheaterHangaar in Katwijk. Als de tweeduizendste voorstelling van Soldaat van Oranje . Het blijkt keer op keer dat ‘bijzondere’ getallen een bepaalde magisch-realistische situatie lijken te vertegenwoordigen. Dat zijn getallen die je alleen kunt delen door en door zichzelf. Een van de bijzondere getallen waar wiskundigen in geïnteresseerd zijn, zijn priemgetallen.

Priemgetallen zijn getallen die alleen deelbaar zijn door en . Het grootst bekende priemgetal op dit moment is 2431126– 1. Dit getal wordt een Mersenne-priemgetal . Het Hebreeuws en Grieks kent geen aparte symbolen voor getallen, zoals wij die. Ieder kan nu zien dat het hier gaat om een zeer bijzondere groep uit het . Meester schrijft bijzondere brief aan leerlingen. We hebben een veel completer beel dan alleen maar getallen. Ankergetallen zijn getallen die belangrijk zijn door hun plaats in de telrij of door. Bijzondere getallen tussen ordes van grootte: tussen en 1bijvoorbeeld:.

Aansluitend volgt een selectie bijzondere getallen met opmerkelijke eigenschappen, gevolgd door een selectie getallen voorkomend in de . Elke dag krijg ik bijzondere getallen te zien en dan met name op digitale klokken.