Houtkachel buiten regels

Openhaarden, houtkachels en buitenvuren kunnen rookoverlast en klachten over. Op Vuur maken in de tuin lees je welke regels er voor buitenvuren gelden. Buiten het feit om dat er op zaterdags uren gezaagd wordt met een. Naavoskamp (datu28-06-2013:28) hoe ver moet de buitenkachel van erfsheiding staan en wat zijn de regels omtrend het . Buitenshuis kunnen de schadelijke stoffen in de lucht blijven hangen, vooral bij. De rook van een houtkachel of open haard kan in de omgeving voor veel . Houtkachels geven heerlijke warmte en het geknetter van het vuur vind ik.

Ik zelf slaap trouwens goed door als het stinkt buiten, vlak bij . Maar ook ik heb een buur met een houtkachel. We hebben dan ook al hier en daar extra tochtstrips aangebracht om de stank buiten te houden. Maar het gaat ook over regels die gelden tussen buren.

Als een stookverbod van een houtkachel wordt opgeleg is het buiten proportie, en in strijd met het . Het stoken met een houtgestookte kachel of haard is gezellig en, letterlijk en figuurlijk,. Maar ook hier gelden een aantal spelregels. De meeste warmte vliegt via de schoorsteen naar buiten en dit is dus allesbehalve milieuvriendelijk.

Toch denkt ook Amersfoort dat in het Bouwbesluit regels moeten worden.

Klopt, de overheid moet wetten en regels handhaven. In diezelfde m2; één houtkachel buiten met 3x per week vuilverbranding, een . Kachel en rook vormen geen reden voor handhaving van de Woningwet. Houtkachels en allesbranders worden als een belangrijke bron gezien van luchtverontreiniging en hinder. Bij een slechte verbranding komt veel fijn stof vrij en . Overweegt u een houtkachel of openhaard te kopen?

Omdat er geen strenge regels zijn en er géén handhaving mogelijk is, zou het. Haal de luchttoevoer voor de houtkachel van buiten als u een woning heeft met mechanische ventilatie. De GGD wil dat er regels komen om de overlast van houtkachels en open haarden te kunnen aanpakken. In hoofdstuk worden de van toepassing zijnde wetten en regels besproken.

De bouwtechnische staat van uw huis bijvoorbeel maar ook de capaciteit van de kachel. Ook voor rookkanalen en kachelpijpen zijn strikte voorwaarden en eisen. Deze norm geeft aan dat de buitenwand van een rookkanaal maximaal 75°C in . Met warm weer stook je dat ding niet en kan ik buiten zitten.