Onderborden verkeer

Route doorgaand gemotoriseerd verkeer; Volg pijl, Route doorgaand . Zo zit het met onderborden bij verkeersborden. Verkeersbord RVV OB- Onderbord – Geld….

Verkeersbord RVV OB1- Onderbord – Uitgezonderd bestemmings-verkeer . Of zoals Veilig Verkeer Nederland de borden met een rode rand beschrijft voor leerlingen: Je mag. Verkeersborden zijn er verschillende soorten en maten. Hieronder geven we uitleg over borden, onderborden en matrixborden.

Een onderbord wordt altijd gebruikt in combinatie met een standaard verkeersbord en geeft wat extra informatie. Bij tijdelijke toepassing van verkeerstekens en onderborden, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf van het BABW, mag in spoedeisende gevallen van de . Onderborden Zoals de aanduiding onderbord al suggereert, wordt een onderbord altijd onder een verkeersbord van bijlage van het RVV 19aangebracht. Aan het verkeer dat een voorrangsweg nadert wordt duidelijk gemaakt door bord. Onderborden kunnen aangeven dat het eenrichtingverkeer niet geldt voor . Een onderbord is de benaming van een bord met een tekst, symbool of een combinatie daarvan dat als toevoeging onder een verkeersbord is gehangen.

Bij verkeersborden die een gebod of verbod aanduiden, een beperking van de werkingssfeer van die verkeersborden inhouden. Blauwe borden (bijlage tot dit besluit). De borden zijn rechthoekig, hebben geen boord en er komt een opschrift of een symbool in het wit .

In de serie M worden de onderborden behandeld. Als daarop het woord “uitgezonderd” voorkomt, geldt het verkeersbord . Dit wordt nog eens geaccentueerd door het artikel 6 lid RVV 1990. Door middel van onderborden met een pijl kan de richting aangegeven worden waarvoor . De venstertijden zijn aangege- ven op onderborden onder de zoneborden G7 . Een onderbord geeft nadere informatie over een verkeersbord of geeft aan dat . Onder verkeersborden aangebrachte onderborden kunnen inhouden:. Symbolen op onderborden hebben dezelfde betekenis als die welke in bijlage zijn .